Corona, Pulanglah…

Khairurrijal @ist

Oleh Khairurrijal*

Covid-19

Pulang, ya …

Sudah cukup holiday-mu

Sudah cukup keliling dunianya

Sudah cukup kau membuat dunia ini gempar

Akan ukuran kecilmu

Sudah banyak orang mengenalmu di dunia ini

Pulang, ya …

Jangan datang lagi

Kami tau engkau mengajarkan kami hidup bersih

Berjaga-jaga agar tidak bersentuhan

dengan yang bukan mahramnya

Beristirahat agar tidak terlalu mengajar dunia ini

Covid-19

Pulang dengan tenang

Dan jangan kembali lagi

Pulanglah sebelum bulan Ramadhan datang

Pulanglah …

Sudah cukup banyak korban yang kau ambil

*Penyuka sastra. Email khairur.rijal2002@gmail.com

Editor : Ihan Nurdin